domingo, 21 de marzo de 2010

Camara do Lobos

Another sketch from my Xmas visit to Madeira. This time, the tiny village of Camara do Lobos

Publicar un comentario